Innovasjon Norge jobber for å få flere vekstbedrifter med nye forretningsidéer i Norge. Velkommen til webinar om våre finansielle tjenester for etablerte oppstartsbedrifter.

FOR HVEM
For deg som er i en etablert oppstartsbedrift, kan dokumentere at det er et marked for det du skal selge (markedsaksept) og vil vite om Innovasjon Norges tjenester kan hjelpe dere videre.

HVORFOR BØR DU DELTA
Dere har kanskje mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge tidligere eller skaffet kapital fra andre, og vil ha informasjon om muligheter fremover. Vi snakker om ulike tjenester, og det er mulig å stille spørsmål underveis. Vi gir deg tips til søknadsskriving og hvordan vi vurderer innkommende søknader. 

Deltakelse er forbeholdt oppstartselskaper som vurderer å søke, eller er i en søknadsprosess.

Webinaret legges opp som et dynamisk møte der det blir anledning til å stille muntlige og/eller skriftlige spørsmål til våre erfarne rådgivere. Det arrangeres to ganger i måneden, og lenke til Teams vil bli tilsendt i forkant.

AGENDA
• Presentasjon Innovasjon Norge og våre finansielle virkemidler
• Tilskudd og lån for etablerte oppstartsbedrifter
• Vurderingskriterier
• Tips til søknad
• Spørsmål og svar 

KONTAKTPERSON
Joachim Thorsen, avdelingsleder Startups, Oslo og Viken