Velkommen til gratis webinar der Innovasjon Norge gir deg råd og tips om hvordan du kan jobbe med din forretningsidé frem til kommersialisering.

Hvem er det for?

For deg som er i den tidligste oppstartsfasen. Du er nysgjerrig på om Innovasjon Norge kan hjelpe deg med rådgivning eller finansiering.

Agenda

  • Hvem er Innovasjon Norge, og hva kan vi hjelpe deg med?
  • Bærekraft som konkurransefortrinn
  • Kundedrevet utvikling og smidig oppstart
  • Innovasjon Norges virkemidler med særlig fokus på Oppstartstilskudd 1
  • Kompetansetilbudet til Innovasjon Norge
  • Oversikt over hvem som kan hjelpe deg med å utvikle forretningsideen din
  • Tips til søknad og svar på spørsmål

Hvorfor bør du delta?

Dere har en forretningsidé og vil kanskje søke Innovasjon Norge, eller dere vil ha generell informasjon om oppstart og gode hjelpere. Vi snakker om ulike tjenester, men spesielt om tilskudd til markedsavklaring. Vi gir deg tips til å skrive søknad, og hvordan vi vurderer innkommende søknader.

Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.