Fra startup til vekstbedrift

MTI Vekst er et investeringsselskap med fokus på bedrifter som har kunder og bevist forretningsmodell, men trenger kapital og bistand til hurtigere vekst.

Vi har kontorer i sentrum av Oslo, og på Forskningsparken til Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Vi samarbeider tett med andre investeringsselskap, næringsliv, akademia og andre aktører som kan bistå med kommersialisering og kapitalisering av virksomheter. Våre samarbeidspartnere kan også tilby rådgivning som en betalbar tjeneste, inkludert «management for hire». Vi kan derfor hjelpe mange gründere og virksomheter i vår portefølje helt fra idéfasen gjennom oppstart og vekst til exit.

Vi er ikke et forvaltet fond. Alle våre erfarne investorer har en aktiv rolle i utvelgelsen og oppfølgingen av det enkelte selskap. Vår samlede kompetanse og erfaring omfatter mange ulike bransjer og segmenter. Se våre investeringskriteria under. Disse er selvsagt ikke uten unntak, men gir en pekepinn på hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på. Ta gjerne kontakt om du er en potensiell co-investor med samme tankesett/kriteria som oss.

Ta kontakt om du vil vite mer!

Jan Wessel Bratterud 916 48 411

Investeringskriterier

 • Vi ser etter dedikerte personer med betydelig erfaring og ambisjon om å bringe selskapet frem
 • Tydelig ledelse, men mottagelig for innspill og veiledning
 • Kommersielle, ikke for produktorienterte
 • Vi har ingen spesielle krav til segment eller bransje
 • Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial
 • Gjerne mot internasjonale markeder, men ingen forutsetning. Vi syns også det er svært spennende med bedrifter som har en vesentlig markedsandel i lokale markeder, og er potensielle oppkjøpskandidater på sikt
 • Fortrinnsvis B2B og B2G. B2C i spesielle tilfeller der vi ser selskapet allerede har en betydelig markedsposisjon
 • Selskapet skal vise teknologiske løsninger med identifiserte fortrinn i sine markeder
 • Vi må forstå produktet, og selv kunne kommunisere hva det er
 • Vi ser etter selskaper med et klart verdigrunnlag til kunder og miljø
 • All programvare uavhengig av bransje er interessant. Spesielt SAAS.
 • Men vi ser også gjerne på elektronikk utvikling og produksjon; for eks. sensorer, kretskort, nettverkskomponenter m.m.
 • Gjerne løsninger innen IoT (Internet og things) og IIot (Industrial Internet of things), kunstig intelligens og smarte systemer
 • Alt av mikro- og nanoteknologi, som kan utnytte ressurser ved USN; vannrensing, energi, materialteknologi m.m.
 • Men generelt er vi opportunistiske så lenge andre kriteria stemmer
 • Forretningsmodellen må være tydelig og skalerbar
 • Gjerne abonnementsmodeller (recurring)
 • Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift. eksisterende og fremtidig konkurranse. Gjerne patent, men ingen forutsetning. IP kan bygges på flere måter
 • Milepælinvestering er ønskelig. Normalt 0,5 – 3 MNOK i første investering
 • Tydelig vei for videre vekst og kapitalisering
 • Fokus på virksomheter priset lavere enn 25 MNOK, men er opportunistiske
 • Co-investor er som oftest ønsket
 • Styredeltagelse og rolle case-by-case, men normalt ingen forutsetning

Investorene

Kobben Vekst er et investeringsselskap. Alle investorene deltar i seleksjon og vurderinger av investeringsmulighetene. Beslutninger vedtas med 2/3 flertall av investorene.

 • Edvin Austbø Alden AS
  Investor med portefølje innen teknologi, eiendom, detaljhandel og mye mer. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.
 • Sigge Ollendorf Lucienne AS
  Investor med betydelig erfaring og investeringer innen eiendom og teknologibedrifter, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Bjørnar Olsen BO-BO Invest AS
  Autorisert finansanalytiker med 30+ års erfaring. Forvaltet investeringer på vegne av et knippe investorer og seg selv siden 1999.
 • John Helge Fjellheim Rabakken Invest AS
  Investor med svært lang erfaring fra elektronikkindustrien i Norge. Bakgrunn fra Airthings, Disruptive TEchnologies, Energy Micro, Chipcon m.fl.
 • Richard Urbanski TTC Invest AS
  Investeringsselskap med interesser innen import, eiendom, transport og teknologi. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.
 • Christian Storm Bleke Invest AS
  Investor med lang ledererfaring fra norsk næringsliv innen økonomi, finans og telecom, nasjonalt og internasjonalt (spesielt Asia).
 • Truls Tvete Privat Investor
  Man.dir. Polaris Industries. Bred erfaring og spesialkompetanse innen kjededrift og vareflyt fra norsk og internasjonal retail-sektor.
 • Johan Lindqvist Windchange AS
  Aktiv leder og investor i ulike virksomheter innen e-helse. Omfattende erfaringer fra Skandinaviske og internasjonale IT-virksomheter.
 • Roy Gausaker RG Holding AS
  Daglig leder Envo AS. HAr tatt flere IT-virksomheter innen retail og kommunikasjon fra gründerfasen til kommersialisering.
 • Andreas Hojem Olsen AHO Invest AS
  Daglig leder og medeier i Format Eiendom, rådgivende ingeniørselskap som utvikler bolig- og næringsbygg.
 • Roar Aasvang Finova AS
  Lang erfaring fra finansiering, oppstart, drift, videreutvikling, ledelse og salg av teknologi-bedrifter. Styreleder i Kobben.
 • Jan Wessel Bratterud Ontogeny Group AS
  Bakgrunn fra salg og markedsføring av IT-produkter og tjenester, samt 15 års erfaring fra kjøp, salg og oppkapitalisering av bedrifter.

Utvalgte investeringer

Interessert?

Ta kontakt med Jan Wessel Bratterud på jan@mtivekst.no!