Tekst av Terje Simonsen, gründer i Gen2 Energy 

Entreprenørskap er en fascinerende reise, full av strategiske valg og beslutningstaking. For å illustrere dette, kan vi sammenligne denne reisen med prosessen ved matlaging.

Skal man lage mat basert på ingrediensene man allerede har, eller planlegge en meny etter gjestenes preferanser og deretter kjøpe inn nødvendige ingredienser? På lignende måte står entreprenører overfor valget mellom to tilnærminger: Effectuation og Causation.

Professor Saras Sarasvathy har utviklet en ny måte å tenke om entreprenørskap på. I stedet for å starte med en idé og så prøve å finne ressurser til å gjennomføre den, starter entreprenører med de ressursene de allerede har, og så ser de etter muligheter.

Effectuation: Bygg bedriften din basert på det du har

Tenk deg at du er på kjøkkenet, forbereder deg på å lage middag. Istedenfor å handle etter en spesifikk oppskrift, åpner du kjøleskapet for å se hva du har. Du improviserer en rett basert på tilgjengelige ingredienser, tilpasser underveis, og skaper kanskje noe helt nytt. Dette likner effectuation i entreprenørskap.

Bird-in-Hand-prinsippet: Akkurat som å begynne med ingrediensene du allerede har, starter gründere med deres eksisterende ressurser og ferdigheter.

Affordable Loss-prinsippet: I matlaging risikerer du å bruke det du allerede har. På samme måte vurderer gründere hva de er villige til å tape, fremfor potensiell gevinst.

Crazy-Quilt-prinsippet: Kanskje du samarbeider med en venn på kjøkkenet. I business bygger gründere nettverk med partnere som har komplementære ferdigheter.

Lemonade-prinsippet: Mangler du en ingrediens, improviserer du. For gründere betyr dette å se muligheter i utfordringer.

Pilot-in-the-Plane-prinsippet: Akkurat som å smake og justere en rett underveis, tilpasser gründere sin strategi basert på forandringer i markedet.

Causation: Analyse og planlegging før handling

Når du forbereder en middag for venner, starter du kanskje med å spørre hva de liker, undersøke oppskrifter, og så handle inn spesifikke ingredienser. Dette er som causation i entreprenørskap, hvor alt er planlagt før handling.

Markedsanalyse: På kjøkkenet spør du venner om deres preferanser. I business samler gründere data for å forstå markedet.

Produktutvikling: Basert på din research lager du en rett. I entreprenørskap skapes produkter etter markedsanalyse.

Markedsføring og implementering: Du serverer og presenterer retten for gjestene dine, mens gründere lanserer produkter for sitt publikum.

Konklusjonen er enten du er på kjøkkenet eller i business-verdenen, krever suksess både improvisasjon og grundig planlegging. Den beste tilnærmingen varierer basert på situasjonen, men med dedikasjon og lidenskap kan både den improviserende kokken og den strategiske gründeren oppnå stor suksess.

 

Klikk her for å lære mer om denne nye måten å tenke på.