FeltGIS har gjennomført en emisjon med Såkornfondet First Seed Hedmark som lead-investor. Fordelt på tre transjer kan avtalen som er inngått tilføre inntil NOK 10,3m i EK. Det er med dette lagt en plan for å videreutvikle bedriften til å  bli en ledende aktør på leveranser av digitale tjenester og kommunikasjonsløsninger til skogbruk.

Siden 2016 har Isak Hasselvold sammen med partner Kristoffer Stenersen, utviklet teknologi slik at aktørene i skogbruket enklere kan utveksle data med personell og maskiner ute i skogen på hogstfeltene. En trådløs ruter gir smarttelefoner tilgang til produksjonsdataene i hogstmaskinene og utveksler automatisk data så snart telefonen er innenfor mobildekning.

– Vi utvikler løsninger i basert på tett dialog med brukerne. Det er deres hverdag vi skal gjøre enklere og mer effektiv, forteller Isak.

Isak er selv skogbruker, og har alltid jobbet med data.

-Mitt bidrag er å ha kommunikasjon med skogbruket samtidig som jeg har den teknologiske innsikten til å bestille effektivt av Kristoffer, min kollega, som er programmerer. Vi har jobbet sammen i ca.10 år så han har også fått en god forståelse og innsikt i skogbruksbehov, forteller Isak.

Styrker teamet

Med en stigende kurve siden starten i 2016 har FeltGIS blitt en respektert aktør i bransjen, med store navn innen skogbruket som kunder. Skogdata, Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog og Fjordtømmer er alle kunder og brukere av produktene til FeltGIS. Derfor var det på tide i starten av 2020 å se etter investorer som ønsket å investere i bedriften.

-Vi ønsker å ansette flere, i alle ledd innenfor utvikling, salg og administrasjonen. For å kunne være en langsiktig troverdig partner for kundene og med det legge grunnlaget for rask vekst, var det nødvendig å få med oss investorer, sier Isak.

Investeringsansvarlig i First Seed, Endre Krogsrud, forteller at de har jobbet helt siden november 2020 med investeringen i FeltGIS.

-Det er spesielt hyggelig å ha funnet et så spennende selskap i skogsektoren, som er så viktig for Innlandsfylket.  Vi har god tro på at FeltGIS kan bli en viktig bidragsyter til effektivisering av arbeidsprosesser og økt lønnsomhet i bransjen. På sikt tror vi også at FeltGIS har et stort potensial som tilbyder av sine løsninger i et internasjonalt marked, forteller Endre.

Hjelp fra Kobben

Allerede januar i 2020 begynte FeltGIS å se etter investorer, men så kom pandemien og satte kjepper i hjula. Dermed har det tatt litt mer tid enn ønsket. Takket være bekjente ble Isak og FeltGIS satt i kontakt med Silicia. Dette har vært et verdifullt samarbeid forklarer Isak.

– De hjalp oss med prospektet og ikke minst sette oss i kontakt med et miljø som fattet interesse med en gang.

Kobben sin rolle har, i dette tilfellet, vært å koble mennesker sammen. Over mange år og prosjekter har vi opparbeidet oss et bra nettverk, som våre kunder kan nyte godt av. Vi er opptatt av å bidra til at våre tilknyttede selskaper utvikler seg, og gjør det som skal til. Om det er å bruke nettverket vårt, kompetanse eller prosjektstøtte. I dette tilfellet var det nettverk, sier Tormod Moldestad som har vært rådgiver fra Kobben sin side.

For FeltGIS var på utkikk etter en investor som ville plassere pengene sine i distriktsbaserte selskap. Her har Skagerak Maturo som forvalter av First Seed fondet kommet inn på banen som leadinvestor. Ifølge Isak har First Seed som ambisjon å støtte opp under oppstartsbedrifter fra distriktet. Ellers består resten av styret i FeltGIS av styreleder Endre Sæther og styremedlem Ola Erik Rostad og Ole Reino Tala.

Det grønne skifte og internasjonal interesse

Og det er ikke bare i Norge det er fattet interesse for FeltGIS og deres teknologi. Isak nevner i fleng blant annet Frankrike, Spania, Tyskland, Polen, Finland og Canada (for å nevne noen) som har interessert seg i denne type teknologi. I dag har FeltGIS rundt 150 bokser utplassert internasjonalt til test og utviklingsformål og de er nå i kontakt med representanter fra Australia og New Zealand.

– Vi har fått litt flyt på grunn av et prosjekt vi har med NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi). De får stadig vekk noen midler for å støtte skogbruket og har kontakter internasjonalt. De hjelper oss slik at løsningen vår blir kjent rundt om i Norge og verden, forteller Isak.

Isak og resten av teamet i FeltGIS ser nå mot det grønne skiftet og ønsker å lage bærekraftige løsninger for sine kunder. Ved hjelp av digitale verktøy som er spesialtilpasset til hvert enkelt behov, sparer kundene blant annet tid og drivstoff.

– Det oppnår vi med bedre planlegging. Enkel, men bedre planlegging, forteller Isak, for så å legge til:

En viktig aktør i skogbruket

Også FeltGIS har blitt påvirket av pandemien. Spesielt prosessen med å finne investorer har tatt lang tid, mye på grunn av usikkerheten.

-Ting har tatt litt lengere tid. Vi hadde nok kommet litt lengere i å befeste vår posisjon hadde det ikke vært for usikkerheten med korona. Økonomisk har det vært en usikkerhet i forhold til finansiering, som nok også delvis skyldes pandemien og at ting naturlig har tatt noe lenger tid. Men vi har heldigvis hatt oppdrag med kontantstrømtilstrekkelig til å dekke daglig drift og utvikling i samarbeid med kunder. Vi er fornøyde med prosessen og har nok vært heldige i forhold til mange andre, forteller han.

Isak håper at FeltGIS i tiden fremover kan bli en viktig aktør innen skogbransjen og stedfeste sin posisjon som leverandør av nøkkelkompetansetil skogbruket. En langsiktig ambisjon for FeltGIS er å lage en felles produksjon- og miljødatabase slik at alle uregistrerte biologiske verdier blir registrert, løpende oppdatert og sikret som grunnlag for videre forvaltning.

-Det er uendelige med muligheter for FeltGIS. Løsningen vi har utviklet fungerer offline også og det er viktig siden det er dårlig dekning i store deler av skog-Norge, forteller Isak for så å legge til:

-Vi er i dialog med aktører på flere områder innen skogbruket. Det handler om å være den som tilbyr smarte og innovative løsninger. I 2021 skal vi befeste vår posisjon og samtidig jobber med en langsiktig strategi. Målet er et digitalt økosystem for skogbruket hvor vi lager egne og tilpassede løsninger for forskjellig aktører innenfor skogbruket.