En forsvunnen bøye var det som skulle til for taktskifte hos SATPOS. De satser nå på tang og tare, en milliardindustri som er temmelig ukjent i Norge foreløpig.

– Vi er i en rebrandingprosess hvor hovedfokuset vårt nå er på SATPOS Ocean Sense.

Det forteller daglig leder og gründer i SATPOS, Eva Helen Rognskog. Ocean Sense er SATPOS søsterselskap som har utviklet teknologi og innsiktsverktøyet som nå skal leveres til sin første kunde allerede neste uke.

De skal digitalisere oppdrettsbransjen for tang og tare ved å lage en innsiktsplattform for innhenting av havdata.

– Det som finnes i dag, er altfor kostbart og tungvidt å forstå. Det er lagt opp til at du må være forsker for å forstå dataen. Det vil vi endre. Vi ønsker alle skal kunne forstå havdataen slik at de kan sikre næringen sin, forklarer hun.

Satser på seaweed

Selskapet har erfaring fra oljebransjen og har tidligere jobbet med posisjoneringssystemer for seismikkskip og havteknologi.

Potensialet i tang og tare var noe Eva Helen og SATPOS ikke var klare over før de ble kontaktet av en tareprodusent som hadde mistet bøya si.

– Jeg ble helt forelska i dette. Jeg var ikke klar over at tareopptrett var et marked engang. Vi tok et dypdykk i dette og skjønte at tang og tare var en stor ressurs og det lå et stort potensial i denne type havteknologi. Kombinert med vår kunnskap ble det til at vi valgte å satse på seaweed (tang og tare), sier hun.

LES OGSÅ: Tang og tare er vår neste milliardindustri

Innsiktsplattformen som SATPOS har utviklet kan fortelle om endringer i strukturen på farmen, optimalisering av vekstforhold og tidspunkt for høsting, reduksjon av manuelt arbeid og predikeringer av endringer i miljøet som påvirker kvaliteten. Dette har de løst ved å plassere mange referansepunkt i farmen med sensor data som snakker sammen og danner en solid profilering av havmiljøet, over og under vann. Sammen med 3.parts data får de ett totaloverblikk over de økologiske endringene ei miljøet i og i rundt farmen.

– Å redusere karbonavtrykket med noe så enkelt som å slippe å bruke båter som forurenser havet, for å dra inn og ut for å ta vannprøver og se om farmen er der, er bare en liten del i klimagevinsten og kostnadsreduksjonen i driften kunden får.

Plattformen synliggjør nettverket bøyene er koblet sammen. På den måten er det mulig å få varsling hvis det skjer en endring i mønsteret og en av bøyene er på vift, som for eksempel om et marint dyr tråkler seg inn i nettet. Brukeren vil da få et varsel og kan fikse opp i det raskt. Ved å bruke dette verktøyet vil de spare både tid og penger, ettersom det kan være både tidkrevende og kostbart å sjekke hvor bøyene ligger til enhver tid. Spesielt offshore.

– Vi skal gjøre bøyene intelligente ved å sette en sensor på dem. Denne sensoren lager vi selv, og skal kunne settes på alle mulig typer bøyer, forteller Eva Helen og tar frem en bøye for å illustrere hvordan det vil se ut.

Foto: Helene Vego

Eva Helen forteller klimaaspektet rundt tang og tare er veldig viktig for SATPOS.

– Vi muliggjør igjennom sammensatte data, en fjernovervåkning for validering og overvåking av økologiske endringer som skjer i havet hvor farmen er plassert. Dette er ett viktig ledd i å bli bevisst på negative endringer i klimaet, men heldigvis også de positive endringene på klimaet under tare dyrking. Som planter på land bruker tang fotosyntese for å fange Co2 og vokse seg stor, noe som gjør at den kan absorbere karbon opptil 50 ganger raskere enn en skog. Det kan gi enorme faktiske og raske klimagevinster på kort tid. For ikke å nevne at tang og tare er en av de mest næringsrike matressursene vi har. Nettopp derfor heier vi i SATPOS på økt bruk og økt produksjon av tang og tare, forteller Eva Helen.

Måten SATPOS gjør innsiktsplattformen enklere og rimeligere enn konkurrerende produkter er å forenkle funksjoner som ikke er nødvendig for brukeren.

– Folk flest ønsker en teknologi som er enkel nok, robust og rimelig. For folk flest er det enkle funksjoner som posisjon som er viktig. De ønsker overblikk. Men det vil også være mulig med mer avanserte oppgaver, som for eksempel analyse. Da vil man få mer konkret data som er mer forskningsbasert, sier Eva Helen.

Neste steg

I disse dager jobbes det med deres første pilot til kunde, Dette er et prosjekt de gjør i samarbeid med et Nederlands forsknings institutt og taredyrker. Målet er å lage en standard for å oppskalere tare-industrien på en trygg måte, med fokus på klima og bærekraft.  SATPOS utvikler innsiktssoftwareplattformen, som er en viktig del av innsamlingen av all data.

– Vi jobber også med å ferdigstille piloter i British Colombia, Indonesia og New Zealand. Det står ikke på mulighetene. Markedet står og venter, men vi må bevege oss i ett tempo som gir ett solid grunnlag for skalering, forteller Eva Helen.

Derfor skal selskapet nå ut for å hente kapital. Eva Helen forteller det vil skje i løpet av årsskifte.

– Vi trenger kapital for å vokse og for å kunne levere til alle som står og venter, forklarer hun.

LES OGSÅ: Det finnes neppe noen neste olje

God kompetanse

– Hva har dere lært av å gjennomgå en sånn omstillingsprosess?

– Oi, mye! Vi har lært å holde fokus på hva som er viktig og har en verdi. Bevege oss i riktig tempo – ikke for fort, men fort nok, forteller Eva Helen.

– Og ikke minst har vi innsett hvor viktig det å ha et godt team rundt seg som alle har stolpetro på det vi lager. Vi har blitt et solid team som har alle samme verdier og ønsker at dette skal lykkes. Jeg er utrolig stolt av teamet vårt i SATPOS, følger gründeren opp.

Foto: SATPOS

I SATPOS er de 6 ansatte som er lidenskapelig opptatt av innovasjon og teknologi. Derfor har de valgt å etablere seg hos Kobben på Forskningsparken.

– Det er plassen som gjør stedet så unikt. Det er den sammensetningen med universitetet og selskapene som holder til her. Vi er omringet av god kompetanse på alle områder, forteller Eva Helen avslutningsvis.