I løpet av våren har jeg gjennomført min praksis hos Kobben, en periode som har vært både lærerik og spennende. To dager i uken har jeg tilbragt på Forskningsparken i Vestfold som en del av mitt studium i innovasjon og entreprenørskap ved Fagskolen Kristiania.

Hos Kobben har jeg deltatt i flere interessante aktiviteter, inkludert inkubatorprogram, forretningsutviklingsmøter og Kobben Talks. Jeg har også utført varierte oppgaver, fra å gjennomføre intervju og skrive artikkel, til å være referent i møter og bidra med research for markedsanalyser. Disse oppdragene har gitt meg økt forståelse av hvordan ideer utvikles til levedyktige prosjekter.

Gjennom dette arbeidet har jeg møtt mange mennesker med forskjellig bakgrunn og erfaring, fra unge gründere til erfarne industrieksperter. Disse møtene har utvidet min kunnskap om ulike fagområder og understreket viktigheten av tverrfaglig samarbeid for å skape robuste og bærekraftige løsninger.

Min tid hos Kobben har vært berikende både faglig og personlig. Jeg setter spesielt stor pris på de innsiktsfulle samtalene med Kobben-teamet, som har inspirert meg til å fortsette å utforske feltet for innovasjon og entreprenørskap.

Erfaringene fra Kobben har vært utrolig givende, og jeg ser frem til å bruke det jeg har lært i min videre karriere.

Tusen takk for meg!