I dag er en spennende dag for oss i Silicia og MicroTech Innovation (MTI). Vi har det siste året gått igjennom en rebranding, fått oss nytt navn og ny nettside. Nå er vi endelig klare for å dele det med alle.

Silicia og MTI bytter navn til Kobben.

Støtter våghalser

Det nye navnet har en lokal forankring. Teknologi og innovasjon står sterkt i Horten, derfor var det viktig med et navn som representerte dette.

Vi tok et dypdykk i historien til Horten for å se etter en kobling til det vi driver med. Da fant vi denne spennende historien bak ubåten Kobben og Løytnant Dons, sier han.

Det har seg nemlig slik at «Kobben» var Sjøforsvarets aller første ubåt. Den var i tjeneste fra 1909 til 1919, med base på Karljohansvern. Med sin vågale og fremtidsrettede teknologi markerte en ubåt skillet mellom gammel og moderne tid.

«Start» var Norges første fly. Pengene til kjøp av flyet ble samlet inn av befalet på «Kobben», Undervandsbaaten Kobbens Flyvekomité. Det var «Kobbens» nestkommanderende, sekondløytnant Hans Fleischer Dons – en skikkelig våghals – som var initiativtaker. 1. juni 1912 satt han, uten flyserfikat, ved spaken og gjennomførte den første flyturen her i landet. Den gikk fra Gannestad rett utenfor Horten, et sveip over marinebasen på Karljohansvern, over fjorden til Moss, og videre til Øra utenfor Fredrikstad.

Teknologimiljøet i og rundt Horten har sitt utspring i våghalsene på marinebasen for det norske sjøforsvaret. Vi i dagens «Kobben» knytter sammen Hans Fleischer Dons og hans djerve kollegers uredde holdning med et nytenkende miljø som utfordrer det etablerte. Her skal det tenkes nytt – her utvikles og prøves ideene – her fødes morgendagens løsninger, akkurat som «Kobben» og «Start» for mer enn 100 år siden. Vi skal støtte våghalsene.

Kommunikasjonsbyrået Metro Branding har hjulpet Kobben hele veien med blant annet rebranding, merkevarebygging og programmering av ny nettside.

Vi satser stort nå. Vi har det siste året utvidet teamet med to nye ansatte og nå i oktober tar vi over lokalene til Innovasjon Norge her på Forskningsparken. Til sammen har vi 2400 kvm med plass.

Forvirring rundt navn

Det er to hovedgrunner til vi bytter navn. Det har vært utydelig hva vi driver med og for mange har det vært forvirrende med flere ulike selskapsnavn. Da fant vi ut det er enklere om vi samler alle under ett navn – Kobben.

Vi ønsket å fornye oss selv. Når vi startet prosessen i fjor vinter fant vi fort ut at vi ikke bare ønsket en ny profil, men det var en god løsning å samle alle under et felles navn. Selskapsstrukturen er fortsatt den samme, men utad har vi en felles front.

Siden 2001 har MTI jobbet med å styrke nettverket for teknologibedrifter i Horten. Sammen med klyngenettverket Electronic Coast har de vært en sterk bauta på Forskningsparken i Vestfold. Inkubatoren Silicia ble grunnlagt i 2013 og er en del av SIVA-nettverket. Jobben deres er å tilrettelegge for vekst hos oppstartsbedrifter og etablerte selskaper som jobber med teknologi. Tiden i inkubatoren skal akselerere vekstbedriften slik at de raskere kommer seg fra idéfase til kommersialisering, samtidig som å tilby faglig og sosialt miljø som kobler sammen startuper, bedrifter, studenter og forskning.

En inkubator er som et drivhus der unge selskaper er plantene. Vår jobb er å sørge for at selskapene hos oss har optimale vekstvilkår. Målsetningen er at selskaper hos oss vokser fortere og lykkes oftere enn de ville gjort utenfor inkubatoren.