Gen2 Energy er et selskap som skal levere grønn hydrogen fra bærekraftige energi ressurser til markedet i Europa. Dette gjøres med standardiserte containere som leveres trygt via en «smart» og enkel «plug-and-play» tjeneste. Selskapet er i sterk vekst og ble startet av fem gründere i 2019 med bakgrunn innen shipping, entreprenørskap og IT. Hovedkontoret er på Kobben med satelittkontor i Oslo.