FeltGIS er IT-selskap spesialisert mot skogbruket. Selskapet har utviklet en unik datakommunikasjonsløsning som muliggjør utveksling av store datamengder mellom skytjenester og skogsmaskinene. Å få etablert en stabil kommunikasjonsløsning er et stort skritt mot å få digitalisert næringen og få gjennomført skogbruksaktiviteter på en bærekraftig og kontrollert måte med hensyn på både økonomi og miljø.

Gründere er Kristoffer Stenersen og Isak Hasselvold. Selskapet ble startet i 2016.