Helse Privat er en digital helsetjeneste, med ca. 30 leger tilknyttet. De tilbyr diverse helsetjenester, som videokonsultasjon med lege, henvisning til spesialist og fraværsattest. I samarbeid med Selvaag Bolig er de i gang med et pilotprosjekt ved navn Hjemmeliv, der man knytter lege og pasient tettere. Målet er å gi folk god oppfølging og monitorering av egen helse i deres eget hjem.

Gründer og daglig leder av Helse Privat er Marthin Evensen. Han startet selskapet i 2019 og har vært tilknyttet Kobben siden 2021. Helse Privat har kontorer på Forskningsparken.