Deling handler ikke bare om miljø, men også om mennesker. Borro ønsker å skape en ny arena for delingsøkonomien enn alternativene i dagens løsninger.