Klubbkassa AS skal gjøre den tradisjonelle dugnadsjobbingen i idrettslag overflødig ved å gi klubber en plattform for kjøp av produkter og tjenester der en del av overskuddet tilfaller eget idrettslag.