Gjennom nye produksjonsmetoder og materialer vil Sport Innovation redusere miljøavtrykket av klær og utstyr til klubber og idrettslag.