Innovativ autonom seilfarkost som muliggjør energikrevende operasjoner til havs. Gründer og daglig leder av V.O.T. er Morten Verling Ertsaas. Selskapet ble opprettet i 2018.