Kobben inkubator har et sterkt fokus på bærekraft, både når det gjelder våre egne interne rutiner og våre bidrag til selskapene vi støtter. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden og våre fokusområder inkluderer å redusere reisebehovet vårt, redusere søppelproduksjonen, velge mer miljøvennlige alternativer og bidra til FNs bærekraftsmål.

For å realisere våre bærekraftsmål har vi implementert følgende tiltak:

  • Reiseeffektivitet: Vi forsøker å sende en ansatt i stedet for to når det er mulig, og vi reiser så klimavennlig som mulig ved å benytte oss av kollektivtransport. Reiser vi flere sammen, så samkjører vi der det lar seg gjøre.
  • Elektrifisering: Elbilladere på parkeringsplassen vår fremmer bruken av elbiler.
  • Resirkulering: Vi resirkulerer alt av søppel i vår inkubator, inkludert matavfall, plast, papp, pant og andre materialer.
  • Digitalisering: Vi har investert i utstyr som gjør det mulig å gjennomføre møter digitalt som redusere reising og dermed bidra til en mer bærekraftig verden.
  • Miljøvennlige produkter: Vi velger å kjøpe produkter med lang levetid til bruk som reklameprodukter i stedet for å gi bort unødvendige produkter.
  • Bærekraftige selskaper: Alle selskapene som holder til i vår inkubator må ha en bærekraftig forretningsmodell og bidra til FNs bærekraftsmål.

Gjennom disse tiltakene bidrar vi til en mer bærekraftig verden og viser at vi tar vårt ansvar på alvor. Vårt mål er å fortsette å utvikle våre bærekraftstiltak og støtte selskapene våre i deres arbeid mot bærekraftsmålene.