De siste ukene har det vært mye snakk om Ai chatboten ChatGPT fra Open Ai. Og det er klart vi måtte kaste oss på bølgen og teste den ut selv, så deler av denne teksten er skrevet av chatboten.

Kobben samarbeider med både næringslivet og akademia, noe vi ser på som en fordel. Så vi spurte like så godt chatboten om den kunne skrive en tekst om fordelene ved å få idéer fra flere ulike kilder.

Det at vi får ideer både fra universiteter og akademia, så vel som fra industri og marked gir en dualitet og gjensidig utbytte i grensesnittet mellom de to kildene til ideer.

Det er viktig å ha et bredt spekter av ideer fra ulike kilder, slik at man kan få en god balanse og utnytte de ulike fordelene som hver kilde til ideer har å tilby. Ved å ha ideer fra både universiteter og akademia, så vel som fra industri og marked, kan vi dra nytte av denne dualiteten.

Det er også viktig å huske på at universiteter og akademia og industri og marked ikke nødvendigvis er mutatis mutandis. Ideer fra akademia kan ha en høy grad av innovasjon, men det betyr ikke at de alltid er mer lønnsomme eller har en større potensiell markedsverdi enn ideer fra industri og marked. På samme måte kan ideer fra industri og marked ha en lavere grad av innovasjon, men det betyr ikke at de alltid har en lavere lønnsomhet eller markedsverdi.

Det er viktig å vurdere hver enkelt idé på sine egne meritter, og ikke bare se på kilden den kommer fra. Ved å ha et bredt spekter av ideer fra ulike kilder, kan Kobben vurdere hver idé på sine egne meritter og velge de som har størst potensiale for suksess.

I tillegg kan det være nyttig for Kobben å ha ideer fra både universiteter og akademia, så vel som fra industri og marked, fordi det gir mulighet for å dra nytte av de ulike perspektivene og kompetansen som finnes i de ulike kildene. Ideer fra akademia kan bringe med seg en dyptgående forskning og teoretisk forståelse, mens ideer fra industri og marked kan ha en mer praktisk tilnærming og erfaring med å omsette ideer til lønnsomme produkter eller tjenester.

Alt i alt tenker vi å ha ideer fra flere kilder, da dette gir mulighet for å dra nytte av den dualiteten og det gjensidige utbyttet som finnes i grensesnittet mellom universitet, akademia, industri og marked, samtidig som det gir mulighet for å vurdere hver enkelt idé på sine egne meritter og dra nytte av de ulike perspektivene og kompetansen som finnes i de ulike kildene.

Chat GPT kort fortalt:

Chat GPT er en kunstig intelligens-assistent som er programmert til å hjelpe med å besvare spørsmål og løse problemer. Den er utviklet av Open Ai, grunnlagt av Sam Altman og Elon Musk i 2015. Den har de siste månedene økt betraktelig i popularitet og går for tiden viral.