Er det noe du bør ha på plass når du starter egen bedrift, så er det en forretningsplan og en forretningsmodell. Det kan kanskje virke litt kjedelig å skulle bruke tid på, men det er en investering som vil hjelpe deg i det lange løp.

Forretningsplanen er ditt styringsdokument. Dette er et dokument som beskriver virksomheten din og hvordan du har tenkt å drive den. Det forteller deg hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor du gjør det. Noe av det positive ved å skissere en forretningsplan er at det gjør deg mer oppmerksom på alle aspektene ved idéen din. Kanskje du får andre idéer til hvordan du kan utvikle produktet ditt?

Forretningsplan og forretningsmodell er to begreper som brukes i samme ordelag. Som en del av forretningsplanen bør du inkludere forretningsmodell, som ser på hvordan bedriften din skal skape verdi (tjene penger). 

En grundig jobb med forretningsmodellen gjør at du er bedre rustet når du etablerer selskapet ditt. Du får oversikt over mulige risikoer og hvordan du kan skalere. Ved å ha en klar plan over hvordan du skal gå frem, er det større sannsynlighet for å lykkes. Ikke minst vil det hjelpe deg når du skal snakke med investorer. På få minutter får de et inntrykk av virksomheten og hva som er din langsiktige plan.

Trenger du litt tips og råd til hvordan skrive en forretningsmodell, har Innovasjon Norge laget en flott forklaring på Business Model Canvas og hvordan skrive en forretningsmodell.

Business Model Canvas er en av flere metoder for å skrive en forretningsmodell. Den er mye brukt både i Norge (og i verden) fordi den gir et helhetlig og oversiktlig bilde av idéen din. Metoden er utviklet av Alexander Osterwalder og består av 9 byggeklosser. Disse gir deg oversikt over kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader.

Husk at forretningsmodellen er et levende dokument, som kan endres på underveis som bedriften din utvikler seg. Tanken er at dette dokumentet skal brukes jevnlig.

Vi har også et eget program for gründere i tidligfase. Preinkubator er et program perfekt for gründere i startfasen, hvor våre rådgivere hjelper deg med blant annet få på plass en forretningsmodell. 

 

Psst! Onsdag 16.november er det fokus på forretningsmodell når Gründeruka arrangeres i Skien. Mer informasjon finner du her!

 

Les også: Hvordan starte egen bedrift?