1.januar 2023 starter en ny tiårsperiode med inkubasjonsprogrammet til Siva. Kobben har de siste ti årene vært en Siva-inkubator, som betyr at inkubatoren får tilskudd fra Siva.

Siva er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling.

I dag blir det offentliggjort at Kobben fortsetter i inkubasjonsprogrammet og fortsetter å få tilskudd fra Siva. For oss betyr støtte fra Siva i en ny tiårsperiode forutsigbarhet til å fortsette å skape et godt miljø for gründere og oppstartsselskaper i regionen.

For Kobben og miljøet rundt oss er det avgjørende med en fortsatt støtte fra inkubasjonsprogrammet til Siva. Programmet som har gått over de 10 siste årene har vært med å utvikle et velfungerende miljø for oppstart og verdiskaping gjennom innovasjon og entreprenørskap. Det at programmet har gått over 10 år har gitt oss forutsigbarheten til å bygge opp et økosystem over tid, som har hatt en målbar samfunnsmessig avkastning.

Det at Kobben igjen har fått en plass i Siva sitt inkubasjonsprogram gir oss en veldig bra plattform å bygge videre på. Uten videre støtte fra Siva ville potensielt 10 år med erfaringer, iterasjoner og historie i vår region stått i fare for å gå tapt. Nå skal det derimot settes i sving med ny giv og nye mål skal settes. Med en ny modell for differensiering er det også muligheter for å sette større mål å strekke seg etter. Som miljø er vi veldig glade for å ha blitt tatt opp i programmet for 10 nye år og ser frem til å samarbeide med Siva videre.

En inkubator bidrar til utvikling og etablering av nye oppstarts- og vekstbedrifter, og bidra til innovasjon i etablert næringsliv.

Kobben tilbyr et faglig og sosialt miljø der blant annet gründere, oppstartsbedrifter, vekstbedrifter, næringsliv, akademia og investorer kobles sammen. Målsetningen vår er at selskaper i inkubatoren vokser fortere og lykkes oftere enn hva de ville gjort utenfor inkubatoren.