Nylig ble det annonsert at WAI Environmental Solutions skal etablere pyrolysefabrikk på Haslestad sammen med trelastkonsernet Bergene Holm og Tschundi Bio Company. Prosjektet har navn CarbonWorks Haslestad og har fått tilskudd fra ENOVA på 47.23 MNOK.

-CarbonWorks skal bruke sagflis, treflis og andre biprodukter fra Bergene Holm sitt sagbruk i Haslestad i Holmestand kommune. Dette skal det produseres biokarbon av som blir levert til smelteverksindustrien, forteller daglig leder i WAI, Steinar Danielsen.

Fabrikken på Haslestad blir den første av sitt slag i Norge.

-Dette prosjektet vil bety betydelig økt aktivitet på Haslestad, med flere nye arbeidsplasser. En tomt på 10 mål er tilrettelagt og beregnet til dette, hvor fase 1 starter med å bygge to linjer. Disse vil produsere rundt 10000 tonn biokarbon årlig, forteller Steinar.

Oppstarten av fase 1 er planlagt i starten av 2025. I fase 2 er det planlagt å bygge to linjer til, totalt sett 4 linjer som til sammen produserer 22 000 tonn biokarbon årlig.

-Sagbruket på Haslestad er et av de største sagbrukene til Bergene Holm, informerer Steinar.

Planen er at pyrolyseanlegget til WAI blir implementert på flere av sagbrukene til Bergene Holm i fremtiden.

-Dette er et samarbeid vi setter stor pris på.

Team WAI: f.v. Long Lin, Ran Tao, Steinar Danielsen, Cecilie Sandtrø, Gang Xin. Ying Ren var ikke tilstedet dagen bildene ble tatt.

Teknologien

WAI har i mange år utviklet og iverksatt miljøteknologier for behandling av organisk avfall, fornybar energi og produksjon av biokull, behandling av farlig avfall og behandling av avløpsvann.

De har utviklet beltetørker og pyrolyseanlegg, og har søkt patent på Synolys, en teknologi hvor pyrolysegassen vil kunne øke produksjon av biogass. Synolys teknologien videreføres nå i et EU-støttet prosjekt.

Teknologien som blir brukt på Haslestad er meget spennende. Ved bruk av pyrolysereaktor brytes avfallet ned til fast karbon. Overskuddsenergien, syntesegassen, går tilbake til sagbruket og blir brukt som energi til tørking av sagtømmer.

-Det geniale er at den brennbare gassen går inn i et system som heter Organic Rankine System, og herfra blir det produsert elektrisk energi til eget bruk og eksport til kraftnettet.

Pyrolyseprosessen gir negativt karbonutslipp ved å produsere fast karbon. Det vil si at i stedet for å slippe CO2 ut i atmosfæren, blir den fanget og vil erstatte bruk av fossilt karbon.

Møttes på Kobben

Teamet består av gründerne Steinar Danielsen og Dr. Gang Xin, samt fire ansatte i Norge og tre i Kina. De har kommet en lang vei fra de startet i 2017. Det hele startet da Gang og Steinar møtes i inkubatoren vår, da de jobbet på hvert sitt prosjekt.

En felles interesse for grønn energi, bærekraft og biologisk avfall gjorde at de slo seg sammen og siden vært et dreamteam.

I fjor flyttet de fra lokalene de hadde på Skoppum til Vallø.

Her trives vi godt, forteller Steinar.

Her har de også to containere stående på gårdsplassen, hvor en mindre versjon av pyrolysereaktoren deres står plassert.

Andre prosjekter

Men fabrikken på Haslestad og CarbonWorks er ikke det eneste WAI jobber med. Kontinuerlig som arbeidet med dette har pågått, har de hatt flere store forskningsprosjekter gående.

Blant annet prosjektet TOPBIO som R&D Manager Biocarbon og Lab Manager hos WAI, Dr. Ran Tao, er prosjektleder på. Dette er et prosjekt som har varighet på 2,5 år, hvor de har fått 3 MNOK i tilskudd fra Regionalt forskningsfond.

Prosjektet har som mål å utvikle og teste nye løsninger for storskala utnyttelse av biokarbon i metallproduksjonsprosesser.

-Treavfallet blir bla. behandlet i pyrolysereaktoren vi har i Kina, forteller Ran.

WAI har en ferdig bygget produksjonslinje i Kina der de nå vil produsere biokarbon-pellets fra trevirke sendt fra Norge. Pelletsene vil bli sendt til Norge i løpet av sommeren.

-Der skal vi blant annet finne beste formel for disse biopelletsene som skal lages på fabrikken på Haslestad her i Norge, forteller Steinar.

Dr. Ran Tao, Process Engineer & Lab Manager hos WAI.

Ran er også leder for prosjektet BIOANODE. Dette er et prosjekt de har i samarbeid med SINTEF og NTNU. Prosjektet har en tidslinje på tre år, der målet er å realisere konvertering av biomasseressurs fra trevirke til hardt karbon som brukes i sodium ion batterier.

Prosjektet vil inkludere forbehandling, biokarbonproduksjon, hardkarbonproduksjon og vurdering av hardkarbon ytelse.

-Dette startet som et forprosjekt, som viste gode resultater. Så vi søkte på støtte til videre jobbing på dette, forteller Ran.

-Dette er et aktuelt tema ettersom fleste som produserer batteri i dag bruker litium ion, forklarer hun.

I tillegg inneholder mange batterier i dag miljøskadelige stoffer. WAI mener neste generasjon med batterier kan lages på en grønnere måte.

-Vi tror sodium ion batteri er bedre og tryggere, forteller Ran.

Støtte fra EU

I flere år har WAI hatt et tett samarbeid med EU. Blant prosjektene WAI har fått støtte til er prosjektet de har gjennom CBE JU (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking) som er et EU-prosjekt med partnere fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland.

-Dette er det største prosjektet vi har i WAI per dags dato, forteller prosjektleder og CSO (Chief Scientific Officier) Dr. Long Lin.

Dr. Long Lin, Chief Scientific Officier (CSO) hos WAI.

Hun forklarer dette er et forskningsprosjekt der de undersøker hvordan de kan produsere og bruke Synoprotein fra syngas som ingrediens i fiskefôr.

-En av fordelene ved å bruke synoprotein fra syngas som ingrediens i fiskefôr er at det kommer fra en bærekraftig kilde og er karbon negativ, forteller Long.

Hun forteller det i dagens fiskefôrmarked er et underskudd på protein og produsentene ønsker nye kilder til protein. Ved å fremstille WAI sitt Synoprotein er det mulig å øke prosentandelen av encellet protein i fiskefôret.

Prosjektet har blitt tildelt tilskudd på 5 millioner euro og har oppstart til høsten (sep. 2023).

Cecilie Sandtrø, Project Manager of CarbonWorks projects.
Cecilie Sandtrø, Project Manager of CarbonWorks projects.