I løpet av sommeren flytter Helse Privat inn i lokaler her hos oss i Silicia. De skal etablere responssenter for deres nye prosjekt, Hjemmeliv.

Helse Privat er et Horten-selskap etablert av Marthin Evensen og Morten Øverbye i 2018. I 2021 kjøpte selskapet IoTastic AS, som har utviklet et system for behandling av helserelaterte sensordata bygget på åpne standarder. Sammen har selskapene utviklet Hjemmeliv, en personlig helseplattform for å bedre egen helse.

Helse Privat er en digital helsetjeneste, med ca. 30 leger tilknyttet. De tilbyr diverse helsetjenester, som legekonsultasjon over nett og henvisning til spesialist. Tanken er ikke å erstatte fastlegen, men som et godt supplement til de gangene man ønsker kjapp helsehjelp, forteller gründer og daglig leder Marthin Evensen.

Idéen om en digital løsning for helsehjelp fikk han allerede for 10 år siden. Det hele startet med at han lurte på hvordan Norge skulle ta vare på eldrebølgen. I 2019 ble planer til virkelighet da han startet Helse Privat, en digital helsetjeneste. Marthin forteller det går i et heseblesende tempo om dagen

-Ja, det er veldig spennende. Vi møtte litt motgang til å begynne med fordi folk var litt skeptiske, men nå ser det ut til at dette er noe mange ser nytten av. Vi har nylig inngått avtaler med Bane Nor, så her er det fullt kjør.

Hjemmeliv

Nå jobbes det med et prosjekt ved navn Hjemmeliv, der man knytter lege og pasient tettere. Stikkordet er proaktiv helse ved å gi folk god oppfølging og monitorering av egen helse, med det hovedmålet å kunne kontakte pasientene før sykdom inntreffer. Hjemmeliv fungerer slik at du vil ha en sensor på deg (eks. Apple Watch), som vil kartlegge diverse parametere (disse bestemmer du selv). Denne sensoren snakker med sentralen til Hjemmeliv, slik at skulle noe skje med deg så blir responssenteret varslet og sykepleiere vil raskt kunne koordinere videre tiltak.

-For eksempel så kan det være at en person faller i boligen sin. Da kan det hende at det ikke er noe livstruende, men at personen trenger hjelp til å komme seg opp igjen. Da kan vår sensor si ifra til vår sentral at fru Hansen har falt og varsle nabo eller familie. På denne måten kan fru Hansen få hjelp på noen minutter enn å vente på ambulanse og lege. Skjer det noe alvorlig så blir våre leger koblet på, forteller Marthin.

Ellers fungerer den også på den måten at sensoren vil fange opp uregelmessigheter og varsle brukeren. På denne måten kan man for eksempel oppdage sykdom før de blir alvorlige. Og personvernet er godt ivaretatt forsikrer Marthin.

-Vi tar sikkerhet på ytterste alvor og har sikkerhetsgrad nivå 4, som er det samme Forsvaret bruker. I tillegg vil brukeren få tilgang til alt av data. Brukeren eier dataen og bestemmer selv hvem man skal dele det med.

-Unik teknologi

Helse Privat setter nå opp responssenter her i Horten, som vil sitte på Forskningsparken. Til å begynne med kommer to sykepleiere til å sitte her. Det hele vil være en abonnementløsning, ved at man betaler en viss sum hver måned. Det vil være forskjellige pakker som man kan velge forklarer Marthin.

-Det er det nye helsevesenet i Norge. Vi ser at flere og flere ser fordelen ved å kunne ta legekonsultasjonen over nett. Spesielt i disse dager med pandemien, så tror jeg folk har blitt mye mer oppmerksom og opptatt av egen helse.

Helse Privat har også inngått samarbeid med Selvaag Bolig. Sammen skal de pilotere 20 boliger på Løren Torg i Oslo, og 20 boliger på Skaarerbyen i Lørenskog kommune, som skal ha tilgang på denne teknologien i 12 måneder.

-Hjemmeliv er unik teknologi ved at vi har sydd sammen digitalt legesenter med sensorikk, basert på åpne standarder. Alle aktører skal kunne knytte seg på og samhandle. Hjemmeliv er proaktiv helse, forteller Marthin avslutningsvis.

Les mer om Helse Privat på deres hjemmesider: https://helseprivat.no og http://hjemmeliv.no