Autorient Technologies AS leverer egenutviklede produkter som benytter seg av gyrosensorer for å navigere uten GPS. Teamet har over 30 år erfaring med produktutvikling og sensorteknologi.