SATPOS jobbet i utgangspunktet med satellittposisjonering, men i 2020 tok firmaet en ny vending og utforsker nå to retninger. Den ene er posisjoneringssystem for geologiske undersøkelser innenfor marin seismikk. Den andre er tareindustrien. Satpos er grunnlagt av søskenparet John-Harry R.Edvardsen og Eva Helen Rognskog, og holder til i 3 etasje på Forskningsparken. Daglig leder er Knut Skumsvoll.