Selskapet har utviklet og patentert teknologi for overvåkning av hvor mye vann som er blandet sammen med olje og gass som pumpes opp fra oljefelt. Det er ikke ønskelig å få slikt vann opp til overflaten da det må renses før det kan slippes ut igjen i sjøen. Wionetics teknologi analyserer det som blir pumpet opp slik at boreselskapene kan stoppe strømmer som inneholder for mye vann.