Opplevelseskorte join har utviklet en softwareplattform for distribuering og kjøp av opplevelser for unge, der unge med dårligere økonomiske forutsetninger vil kunne få opplevelser gratis. Målet er å utjevne økonomiske forskjeller blant unge.