Dere visjon er å være en ledende aktør med bærekraftig lakseproduksjon, hvor fiskevelferd, miljø og sirkulær økonomi er i fokus.