nanoCaps utvikler og skal produsere og markedsføre internasjonalt superkondensatorer med høy energitetthet til bruk i systemprodukter som har behov for lagring av elektrisk energi som kan lades opp og forsynes med høy effekttetthet. Et eksempel er bruk som vedlikeholdsfrie trådløse elektronikksystemer hvor superkondensatorer lades opp med en solcelle. I forhold til batterier har de høyere effekttetthet men lavere energitetthet samtidig som de er vedlikeholdsfrie.

Gründere er Xuyuan Chen og Per Øhlckers, begge med bakgrunn som professorer innen mikro og nanoteknologi  ved USN. nanoCaps ble stiftet i mars 2021, og er basert på mer enn 10 års forskning på USN med kryssbundne karbon nanofibre som elektrodemateriale. Teknologien er patentert i 3 patenter.