Orbiton AS leverer inspeksjons- og dataanalyse-tjenester for industri og infrastruktur ved bruk av ubemannede fartøyer i lufta, på bakken og i vannet.

Selskapet ble etablert i 2014 og ble i løpet av kort tid et av Norges mest anerkjente droneselskaper innenfor inspeksjon av eiendom, industri og infrastruktur. Ubemannede inspeksjonsløsninger tilbyr billigere, rasker og sikrere inspeksjon enn tradisjonelle metoder, med betydelig mindre fotavtrykk. Orbitons kundemasse består blant annet av Statens Vegvesen, NVE, Statnett, Statsbygg, Yara, If forsikring, Storebrand Eiendom, DNB Eiendom, Entra, Oslo Universitetssykehus, Oslo Areal og mange fler.

Orbiton drives fortsatt av gründerne av selskapet, og har tilholdssted hos Kobben på Forskningsparken på Bakkenteigen, samt på Svarstad i Vestfold.