Bedrifter innen energi og annen tung industri har typisk omfattende digitale modeller av sine eiendeler, som stammer fra ingeniørprosesser, vedlikeholdssystemer eller standardiseringstiltak. Data Treehouse lar dataforskere bruke disse eksisterende modellene til å kontekstualisere og få tilgang til tidsseriedata som stammer fra f.eks. sensorer og I sin tur kan dataforskere bruke disse modellene til å kontekstualisere dataproduktene sine, slik at resten av organisasjonen får selvbetjent tilgang, bryter ned siloer og reduserer behovet for koordinering.

Det avgjørende er at Data Treehouse er bygget på eksisterende infrastruktur for lagring av tidsseriedata, og utnytter eksisterende investeringer. Sammen med selskapets åpen kildekode og åpne standarder, gir Data Treehouse bedrifter friheten til å operere uten leverandørlåsing. Data Treehouse er et resultat av omfattende vitenskapelig forskning, og har toppmoderne ytelse og muligheter.