-Jeg så et mulighetsrom her, både i forhold til marked og forretningsmodell. Kombinert med den erfaringen og kompetansen jeg sitter på, valgte jeg å satse, forteller Morten Ertsaas, gründer og daglig leder i Vane Ocean Technologies.

Og det han har valgt å satse på er en autonom seilfarkost som skal kunne utføre energikrevende havoppdrag.

-Vi ønsker å rette oss mot energikrevende oppdrag langt ute til havs, forteller Morten.

Han har blant annet bakgrunn fra Kongsberg Maritime, der han jobbet tre år som spesialist innen dynamisk posisjonering.

Jeg hadde et ønske om å starte noe eget, så når jeg så et mulighetsrom her måtte jeg satse.

Nå har Vane fått laget en prototype av framkomsten, en såkalt MVP. Innenfor produktutvikling betyr dette «minst brukbare produkt», og i dette ligger det at de grunnleggende nøkkelfunksjonene som sluttkunden etterspør, er implementert.

-På den måten får man innhentet viktig informasjon om produktet og dets prestasjon i kombinasjon med utviklingsløpet blir mer kundeorientert – uten en for høy kostnad, forteller Morten. Han nevner også at de allerede har utført flere vellykkede sjøprøver med farkosten.

Jevn progresjon

Siden starten i 2018 har det gått i et jevnt tempo. Som mange andre bedrifter har korona-pandemien betydd en noe tregere framgang enn tidligere planlagt. Planen var å hente inn kapital, men pandemien satt en effektiv stopper for disse planene.

-Oppstarten av selskapet gikk for så vidt greit da vi i stor grad har bootstrapet oss gjennom de tunge takene. Med unntak av noen sårt tiltrengte kjerneinvesteringer, har vi klart å holde et effektivt utviklingsløp som nå endelig begynner å nærme seg slutten. Siden vi ikke har hatt store mengder kapital tilgjengelig så har det vært noen begrensinger der, men jeg vil si vi har klart å følge den planen vi har satt for oss. Vi har hatt en jevn progresjon, informerer Morten.

Og gründeren legger ikke skjul på at det til tider har vært vanskelig.

-Det har vært en krevende affære, men vi ligger godt an med delmålene så langt. Vi har holdt planen som er satt, forteller han.

God hjelp fra Kobben

Morten tok en mastergrad på Universitetet i Sørøst-Norge. Der ble han introdusert til Tormod Moldestad, som på den tiden var daglig leder i MicroTech Innovation, som nå heter Kobben.

Det er flere lignende prosjekter hos dere, som gjør at dere har den kompetansen som trengs og ekspertise på området.

Dette ble avgjørende for at Morten valgte Kobben. Hjelpen fra Kobben har betydd at Vane har kommet i kontakt med det nettverket som er nødvendig for å vokse.

-Vi er veldig fornøyde med hjelpen. Vi har fått god hjelp til blant annet strategisk posisjonering i markedet, juridisk hjelp og mange av kontaktpunktene våres er fra Kobben sitt nettverk. Vi har fått god hjelp så langt og er veldig fornøyde med valget, forteller gründeren.