7. mars inviterer Electronic Coast til konferanse med teamet «Samarbeid som konkurransekraft».

Temaet er tenkt som en samlende kraft for innovasjon og fremtidig vekst i vår sektor, og EC har valgt å dele konferansen i to spennende deler for å speile bredden og dybden i de mulighetene og utfordringene vi står overfor i dagens teknologilandskap.

 

Dagens program:

08.30 – 09.00 Registrering og kaffe

09.00 – 09.15 Åpning v/ Linn Fagerberg, vertskap og Roy-Erik Mårtensson dagens konferansier

 

Konferansens del 1 – Chip Act Norge

«Leveringssikkerhet av mikrobrikker i Europa, og Norges mulige rolle i dette «

09.20 – 09.35 Magnus Pedersen, Nordic Semiconductor

09.40 – 09.55 Ralph Bernstein, SINTEF Digital/NorFab

10.00 – 10.15 Ole Henrik Gusland, USN/IMS/NorFab 

10.20 – 10.35 Pause

10.40 – 10.55 Øyvind Sedivy, Norautron

11.00 – 11.15 Håkon Haugli, Innovasjon Norge

11.20 – 12.00 Paneldiskusjon 1

12.00 – 12-45 Lunsj

 

Konferansens del 2 – Samarbeid for bærekraft

12.50 – 13.05 Anne Strømøy, Fylkesordfører

13.10 – 13.25 Bjørn J. Bellaris, NITO

13.30 – 13.45 Merete Berdal, Jotron

13.50 – 14.05 Lene Løvdal, Egalia

14.10 – 14.25 Daryl Powell, SINTEF Manufacturing

14.30 – 14.55 Paneldiskusjon 2

15.00 – 15.25 Oppsummering og avslutning