Om Inkubatorprogram Vestfold

Inkubatorprogram Vestfold skal bidra til at entreprenører lykkes med å utvikle sine prosjekter og nå sine mål.

Bør du søke?

Ja, du bør søke hvis du:

– har en forretningsidé eller et prosjekt og drømmer om å leve av dette

– er motivert for å jobbe hardt over tid for å utvikle prosjektet ditt

– vil lære om entreprenørskap og få et nettverk som kan hjelpe deg

– ønsker å starte din egen bedrift og vil lærte om dette

Hva oppnår du i løpet av programmet?

-Utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M

– Et nettverk av entreprenører som hjelper deg videre

– Du får jobbe systematisk med å utvikle ditt prosjekt

– Presentere arbeidet og prosjektet ditt til de andre deltakerne

– Råd, innspill, kritikk og inspirasjon fra deltakerne og rådgiverne

Etter programmet vil du ha en tydelig plan for å videreutvikle prosjektet.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet starter med en digital introduksjonssamling hvor du får en innføring i metoder og verktøy.

Samling nummer to vil være en fysisk samling på 3 timer hvor du blir kjent med alle deltakerne og vi går gjennom formålet med prosjektet ditt. Deretter har vi totalt 8 online samlinger på 90 minutter med to samlinger hver uke, En fysisk samling før vi avslutter med en ny 3 timers fysisk samling hvor du får presentere for med-entreprenører.

I denne samlingen vil det også gjennomføres en samskaping-sesjon der du får dele hvordan du har opplevd programmet og gi oss råd for de kommende gruppene. Mellom samlingene kreves det at du arbeider aktivt med å utvikle prosjektet ditt.

Programmet har følgende samlinger

#01 Introduksjon: Bli kjent med deltakerne, metoden og verktøyet.

#02 Formål og presentasjoner: Hva påvirker din motivasjon? presenter deg og prosjektet ditt

#03 Ressurser: Hvordan kan ressursene dine bidra til konkurransekraft?

#04 Forretningsidé: Hvilket behov skal du dekke, og for hvem?

#05 Forretningsmodell 1 – Hva består løsningen din av, verdiløfte og samarbeidspartnere.

#06 Forretningsmodell 2: Hvordan skal du selge, og ta betalt

#07 Design tenkning og løsningsintervju: dekker du behovet?

#08 Mål og Oppgaver:hvilke målsettinger skal du oppnå og hva må du gjøre for å nå målsettingene?

#09 Prognose og administrasjon: resultat, likviditet, finansiering og formelle krav. #10 Presentasjoner av alle prosjektene og samskaping/evaluering

 

Dette tilbudet er gratis for alle gründere i Vestfold. Du må delta på minimum 80% av kurset; hvis ikke vil du motta et gebyr på 1000 kr.

Programmene for 2024 starter opp de 2. april og 24. september, og vil kjøre hver tirsdag og torsdag i 6 uker på dagtid (en miks av fysisk og digitale samlinger). Inkubatorprogrammet fasiliteres av gründermiljøet i Vestfold og holdes av Entreprenerdy.