Med en stigende kurve siden starten i 2016 har FeltGIS blitt en stor aktør i bransjen, med store navn innen skogbruk som kunder. Skogdata, Nortømmer, Glommen Mjøsen Skog og Fjordtømmer er alle kunder og brukere av produktene til FeltGIS. Derfor var det på tide i starten av 2020 å se etter investorer som ønsket å investere i bedriften.

-Vi ønsker å ansette flere, i alle ledd. Både teknisk og i administrasjonen. Derfor ser vi nå nødvendigheten å få med oss investorer, sier Isak.

Hjelp fra Kobben

Allerede januar i fjor begynte FeltGIS å se etter investorer, men så kom pandemien og satte kjepper i hjula. Dermed har det tatt litt mer tid enn ønsket. Takket være bekjente ble Isak og FeltGIS satt i kontakt med Kobben. Dette har vært et verdifullt samarbeid forklarer Isak.

– De hjalp oss med prospektet og ikke minst sette oss i kontakt med et miljø som fattet interesse med en gang.

Foto av daglig leder i FeltGIS, Isak Hasselvold
Isak Hasselvold, daglig leder i FeltGIS. Foto: Astri Kløvstad, Norsk Skogbruk

Kobben sin rolle har, i dette tilfellet, vært å koble mennesker sammen.

-Over mange år og prosjekter har vi opparbeidet oss et bra nettverk, som våre kunder kan nyte godt av. Vi er opptatt av å bidra til at våre tilknyttede selskaper utvikler seg, og gjør det som skal til. Om det er å bruke nettverket vårt, kompetanse eller prosjektstøtte. I dette tilfellet var det nettverk, sier Tormod Moldestad, som har vært rådgiver fra Kobben sin side.

FeltGIS var på utkikk etter en investor som ville plassere pengene sine i distrikts baserte selskap. Her har Skagerak Maturo kommet inn på banen som co-investor. Ifølge Isak har Skagerak Maturo som ambisjon å støtte opp under oppstartsbedrifter fra distriktet. Ellers består resten av styret i FeltGIS av styreleder Endre Sæther og styremedlem Ola Erik Rostad og Ole Reino Tala.

Fremtredende aktør

Med investor på plass, kan FeltGIS utvikle seg videre. Isak håper at FeltGIS i tiden fremover kan bli en viktig aktør innen skogbruk-bransjen og stedfeste sin posisjon for å bli en nøkkelkompetansesenter for skogbruket. FeltGIS ønsker nemlig å lage en felles produksjon- og miljødatabase slik at alle uregistrerte biologiske verdier blir registrert og har en lagringsplass for videre forvaltning.

-Det er uendelige med muligheter for FeltGIS. Løsningen vi lager, fungerer offline fordi det er dårlig dekning i store deler av skog-Norge, forteller Isak for så å legge til:

-Vi er i dialog med flere områder innen skogbruket. Det handler om å tilby smarte og innovative løsninger. Den posisjonen skal vi befeste nå i 2021, samtidig som vi jobber med en langsiktig strategi. Det er et økosystem for skogbruket som er målet. Det er mange områder innen skogbruket vi håper å lage egne tilpasset løsninger for.