Horisont Europa (HE) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Programmets overordnede mål er å støtte økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer i Europa. Norske bedrifter har fulle deltaker rettigheter i programmet.

Gunn Astri Hegna Jansen jobber som EU rådgiver i Innovasjon Norge, Vestfold og Telemark. Hun ønsker å bidra til at flere bedrifter i fylket vårt vet om programmet og benytter seg av de muligheter som ligger i HE.

Derfor vil hun sitte første tirsdag i måneden hos Kobben på Forskningsparken.

Dette er en gyllen mulighet til å stille spørsmål om alt du lurer på ang. Horisont Europa, få mer detaljert informasjon om programmet og ikke minst få informasjon rundt hvordan man søker støtte. Gunn Astri kan også se på deler av søknaden din og komme med innspill til fokus og innhold, men hun kan ikke skrive den for deg.

Tirsdag 2.november kommer Gunn Astri fra Innovasjon Norge til Kobben. Foto: Privat.

EU ser etter:

  • Banebrytende og innovative produkter, tjenester eller forretningsmodeller som kan skape nye markeder eller endre dagens markeder i Europa og globalt
  • Bedrifter/prosjekter med internasjonale ambisjoner og evne til å skalere opp internasjonalt
  • Prosjekter med behov for betydelig finansiering, men hvor risikoen er for høy til at private investorer alene kan investere

Les mer om Horisont Europa her!