Kunstig intelligens (KI) kan være et kraftig verktøy for oppstartsselskaper. Det kan hjelpe dem med å automatisere repeterende oppgaver og prosesser, forbedre beslutningsprosessene og skape nye produkter og tjenester. Men det er bare de åpenbare mulighetene.

En av de største fordelene med KI for oppstartsselskaper er evnen til å håndtere store mengder data. Tidligere var det svært ressurskrevende og kostbart å håndtere store datamengder, og det var vanligvis kun store selskaper økonomiske ressurser som hadde muligheten til å gjøre det. Men med utviklingen av KI-teknologier som maskinlæring og datamining, har det blitt mulig for små selskaper å håndtere store datamengder på en mer effektiv måte. Dette gir et tydelig utslag i markedsseleksjon.

To måter å gjøre det på:

Oppstartsselskaper har i all hovedsak to måter å jobbe med markedsseleksjon. En systematisk og en usystematisk.

Den systematiske metoden kjennetegnes ved at prosessen er strukturert og formalisert gjennom at beslutningstagere i selskapet klarer å isolere og definere problemet, definere kriteria for valget og vekte disse, rangere kriteria og ta en beslutning basert på store mengder data om dette.

Alternativet til en strukturert tilnærming er den ustrukturerte. Denne metoden oppstår oftere der beslutningstagere kanskje har en begrenset evne til å analysere og tilegne seg informasjon om markeder og heller tar valg baser på et opportunistisk grunnlag.

Av de som velger en strukturert metode for å velge internasjonalt marked er det selskaper med mye ressurser tross sin størrelse. I en studie gjennomført av Musso og Francioni i 2014 ser man at kun 24,9% av de små- og mellomstore bedriftene benytter seg av en strukturert tilnærming og at de som gjør det er i det øvre sjiktet av utvalget når det kommer til ressurser. Det er her KI kommer inn.

KI kan bidra til å automatisere prosesser som datainnsamling, -forberedelse og -analyse, noe som kan spare tid og ressurser. Maskinlæring kan forutsi fremtidige trender og forbedre beslutningene, for eksempel ved å identifisere kunder som er mest sannsynlig å kjøpe et produkt eller en tjeneste. Datamining kan utforske store datamengder og finne nye mønstre og relasjoner som kan gi bedre innsikt i kundeadferd og markedsutvikling.

Samlet sett kan kunstig intelligens være en kraftig verktøy for oppstartsselskaper å håndtere store mengder data og dermed få bedre beslutningsgrunnlag, noe som kan gi dem en konkurransefordel.

Det kan også gjøre det mulig for små selskaper å konkurrere mer effektivt med store selskaper og å oppdage nye markeder som de ikke tidligere hadde sett som en mulighet.

Les også: Fordeler av å få idéer fra ulike kilder

Kilde:

Musso, F., & Francioni, B. (2014). International strategy for SMEs: criteria for foreign markets and entry modes selection.

Urbino, Italy: Journal of Small Business and Enterprise Development.